Sommaren 2016 – Nytt perspektiv med Viscope-kikkert

For å gi deg ei enda betre oppleving på Dalsnibba har vi investert i ein såkalla Viscope-kikkert. Med denne får du ikkje berre 360-graders utsikt over heile området, men også informasjon om for eksempel namna på fjella du kikkar på. Informasjonen tilpassar seg etter kvart som du beveger kikkerten, og du får òg vite kva retning du ser i, og kor Oslo, Bergen, Svalbard osv. ligg.